Lid van BAS
De afdeling BAS, onderdeel van KBO-Brabant organiseert vele activiteiten op het gebied van cultuur, educatie, ontmoeting, sport en zingeving. Ook worden uw belangen op lokaal niveau behartigd richting gemeente en overige instanties en kunt u gebruik maken van de diensten van vrijwillige ouderenadviseurs, belastinginvulhulpen en administratieve ondersteuners.
-
Als lid van BAS, bent u tevens lid van KBO-Brabant. Van KBO-Brabant kunt u de volgende diensten en lidmaatschapsvoordelen verwachten:
-
Algemene vraagbaakfunctie (zowel per telefoon als per e-mail)
Belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau (in het bijzonder op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit en inkomen)
Collectiviteitkorting (reizen, telefonie, zorgverzekering, overige aanbiedingen)
Individuele helpdesk (073-644 40 66)
Informatieverstrekking via website en nieuwsbrief
Jaarlijkse bedevaart
Korting op medische keuring voor het rijbewijs
Ledenpas (via Afdeling)
'Ons', maandelijks full colour magazine voor senioren
11 maal per jaar het blad BASNU
Senioren Expo Veldhoven
Studiedagen voor leden
Toegang tot besloten website voor leden
Uitdagende mogelijkheden voor vrijwilligerswerk

De contributie is per jaar slechts € 27,00 per persoon
Maak uw keuze:
Test
Inschrijven voor lidmaatschap  via deze website
Inschrijfformulier downloaden