De Activiteiten Commissie van BAS organiseert voor haar leden een aantal activiteiten, met als doel het bevorderen van de saamhorigheid, het versterken van de sociale contacten en om de leden een gezellige dag/middag te bezorgen.
Deze activiteiten zijn meestal  “low budget” en worden in Bergen op Zoom gehouden, bijna altijd in de diverse wijkcentra zoals ‘t Fort, Korenaere, Meilust, Rozenoord. De activiteiten  zijn zeer divers van aard!

Van alle activiteiten wordt tijdig melding gemaakt in de ons magazine BAS NU.

Dit doet de activiteitencommissie zoal:

Lady’s Day
Kerstviering
Vrijwilligersdag
Nieuwjaarsreceptie
Mosselmiddag
Verzamelmiddag
en meer...
DE BAS ACTIVITEITENCOMMISSIE
-