Ga naar pagina om cursus(sen) online in te vullen
Klik op een van de keuzes hieronder:
Of klik op een van de keuzes hier onder om te downloaden:
Werk in uitvoering
TIP
Letters te klein en dus slecht leesbaar voor u?
CTRL toets op het toetsenbord ingedrukt houden
en aan het muiswieltje draaien.
Inschrijfformulier als Word document
Inschrijformulier als PDF
Ons maandblad verschijnt op 3 juni, maar wordt bij sommige leden pas later bezorgd. Om iedereen gelijke kansen op deelname te geven, wilt u dan zo vriendelijk zijn om pas vanaf 10 juni in te schrijven?
Let op !  Onderstaande 4 cursussen van Jan Kalker 108 t/m 111 die hier onder staan bestaan elk uit een A en een B cursus. De A en de B cursus zijn dezelfde, echter elk op een andere datum.
U bent als kind misdienaar geweest.
Hebt u wel eens stiekem
een slokje miswijn Genomen?
O Ja
O Nee
O Weet niet meer


De A en de B cursus zijn dezelfde, echter elk op een andere datum. De A en de B cursus zijn dezelfde, echter elk op een andere datum. De A en de B cursus zijn dezelfde, echter elk op een andere datum. De A en de B cursus zijn dezelfde, echter elk op een andere datum.