Voor algemene vragen of ideeën kunt u online contact maken via het "vraag of idee invulformulier". Klik daarvoor
HIER.

Kijk echter eerst hierboven voor het email adres van de betreffende contactpersoon
-
CONTACT MET BAS BERGEN OP ZOOM

Hieronder vindt u de contactpersonen en email adressen van BAS Bestuur, Commissies en werkgroepen.
Klik op het email adres erachter om een email te sturen.

Algemeen:

 

Info@basboz.nl

 

 

 

Dagelijks bestuur:

 

 

Voorzitter

Cees Meijer

voorzitter@basboz.nl

Vicevoorzitter

Frans van Oosterbosch

vicevoorz@basboz.nl

Penningmeester

Bart Nefs

penningmeester@basboz.nl

 

 

 

Ledenadministratie:

Peter Wanrooij

ledenadministratie@basboz.nl

 

 

 

Financiële administratie:

Hein Lems

finadmin@basboz.nl

 

 

 

Clubmagazine BAS NU:

 

 

Redactie

Ton van de Sluijs

 

 

Frans de Vries

 

 

Martine Henstra

Jaap van den Nieuwendijk

 

redactie@basboz.nl

 

 

 

Website:

Jan Legierse

 

 

Frans de Vries

webmaster@basboz.nl

 

 

 

Commissies:

 

 

BAS cursussen

José Baaij

secr.bascursus@basboz.nl

Zomerschool

Tom Rombouts

zomerschool@basboz.nl

Activiteitencommissie

Harry de Crom

activiteiten@basboz.nl

Reiscommissie

Marja van de Watering

voorz.reizen@basboz.nl

Theatercommissie

Jan Dons

theater@basboz.nl

Commissie Lief en Leed

Hanny van Tilborg

lenl@basboz.nl

Public relations

Frans de Vries

pr@basboz.nl

 

 

 

Werkgroepen:

 

 

Leesgroepen

Bettie Cantineau

leesgroep@basboz.nl

Fietsclub

Frans Stok

fietsen@basboz.nl

Wandelclub

Wim Kuijten

wandelen@basboz.nl

Biljartclub

Pierre Haast

bozpiri@gmail.com

Ontmoetingslunches

Antje Bastiaanse

lunches@basboz.nl

Filmmiddagen

Ad de Waal

filmclub@basboz.nl

BAS lezingen

Gerard Mourik

kgmspec@gmail.com

BAS SOOS

Sjaak Hector

activiteiten@basboz.nl

Beeld en Geluid

Gerard Nijpels

beeldengeluid@basboz.nl

 

 

 

Ondersteuning:

 

 

Belangenbehartiging

Jo Staps

bestuur.belangenbehartiging@basboz.nl

Belastingadviseurs

Wally van den Boom

belastingadviezen@basboz.nl

PC helpdesk

Jan Legierse

 

 

Pierre Luijsterburg

pchelpdesk@basboz.nl