BAS (Bergse Actieve Senioren) is een vereniging van 50plus senioren met 1700 leden in Bergen op Zoom e.o. BAS biedt de leden ontspanning, educatie, belangenbehartiging, praktische steun en  gelegenheid tot ontmoeten. We zijn actief en ons ledental groeit.
Voor de vele activiteiten van BAS steunen we op de inzet van 150 vrijwilligers. Zij stoppen eens in de maand BAS NU in de bus, bezoeken zieken en jubilarissen, organiseren uitjes en cursussen enzovoort. Dat vrijwilligerswerk geeft enorm veel voldoening. Je bent fijn bezig in een leuk teamverband en je kunt trots zijn op het resultaat.

Er is steeds behoefte aan leden die een bijdrage willen leveren. In het bestuur, in een van de commissies of werkgroepen. Wilt u ook de handen uit de mouwen steken? Laat het weten! Stuur een email naar secretaris@basboz.nl of bel 06 53183681
-