BAS (Bergse Actieve Senioren) is een vereniging van 50plus senioren met 1700 leden in Bergen op Zoom e.o. BAS biedt de leden ontspanning, educatie, belangenbehartiging, praktische steun en  gelegenheid tot ontmoeten. We zijn actief en ons ledental groeit.
Voor de vele activiteiten van BAS steunen we op de inzet van 150 vrijwilligers. Zij stoppen eens in de maand BAS NU in de bus, bezoeken zieken en jubilarissen, organiseren uitjes en cursussen enzovoort. Dat vrijwilligerswerk geeft enorm veel voldoening. Je bent fijn bezig in een leuk teamverband en je kunt trots zijn op het resultaat.

Er is steeds behoefte aan leden die een bijdrage willen leveren. In het bestuur, in een van de commissies of werkgroepen. Wilt u ook de handen uit de mouwen steken? Laat het weten! Stuur een email naar secretaris@basboz.nl of bel 06 53183681
-
BASCURSUSCOMMISSIE ZOEKT VERSTERKING

Heeft u er wel eens over gedacht om mee te willen helpen en te werken aan het organiseren, in stand houden en uitbreiden van ons gevarieerde cursusaanbod, dan is er nu de mogelijkheid om onze gelederen te komen versterken.

De BAS Cursus Commissie is dringend en op korte termijn op zoek naar twee enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die in een gezellige en collegiale sfeer samen met de overige commissieleden ervoor zorgen dat er voor onze doelgroep dit jaar en komende jaren weer een keur aan tot in de puntjes geregelde cursussen aangeboden wordt.

Uw taak zal vooral bestaan uit het inbrengen van ideeën voor nieuwe, aantrekkelijke cursussen, het werven, begeleiden van en contact houden met huidige en nieuwe docenten, het meehelpen aan de correcte informatievoorziening aan de BAS-leden en het verrichten van andere werkzaamheden die in overleg kunnen worden uitgevoerd.

De commissie vergadert in principe één keer per maand. Deze vergaderingen, altijd in de ochtend, duren ongeveer twee uur. Tussentijds contact over lopende en dringende zaken gaan via e-mail of telefonisch contact. Uiteraard nemen de te verrichten werkzaamheden een wisselend aantal uren per week in beslag. Hoeveel hangt af van het takenpakket en de periode in het jaar.

Lijkt u het wat, neem dan contact op met onze voorzitter, Ludo Veraart, (voorz.bascursus@basboz.nl) of met de secretaris, José Baaij (secr.bascursus@basboz.nl)

VRIJWILLIG(ST)ER GEVRAAGD

 

Het Bestuur van onze vereniging kent een secretariaat. De secretaris is lid van het bestuur en wordt ondersteund door een vaste notulist en een administratief ondersteuner.

 

BAS zoekt nu een

 

ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER SECRETARIAAT M/V

 

Het betreft een functie als vrijwilliger binnen een levendige vereniging.

De ondersteuner werkt samen met de secretaris van het bestuur en verricht lichte administratieve werkzaamheden die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de vereniging, zoals:

 

 

Het betreft lichte administratieve werkzaamheden: vaardigheid gevraagd in o.a. WORD en eventueel Excel; kunnen omgaan met e-mailverkeer. De werkzaamheden kunnen thuis worden verricht en laten zich makkelijk plannen. De werkzaamheden zijn gespreid over het gehele jaar. De vrijwilliger deelt het werk zelf in.

 

Informatie is in te winnen bij:

Mw. Adelaide van der Tak, secretaris@basboz.nl

Dhr. Eric Reynaers, voorzitter@basboz.nl