ORGANISATIE
BAS heeft een bestuur dat uit zeven personen bestaat. Dit bestuur is verantwoordelijk voor het algemeen beleid.
Het komt tenminste eenmaal per maand bijeen en onderhoudt nauw contact met de commissies en werkgroepen, die de vele verschillende activiteiten van BAS gestalte geven. Onder "ACTIVITEITEN" vindt u wat de commissies doen voor de leden.
BESTUUR EN COMMISSIES

Bestuur
Ledenadministratie
Financiële administratie
Cliëntenondersteuners

Cursuscommissie
Commissie Zomerschool
Activiteitencommissie
Theatercommissie
Reiscommissie
PR commissie
Commissie Lief en Leed
WERKGOEPEN

Belastingadviseurs
Leesgroep
Fietsclub
Wandelcub
Biljartclub
Ontmoetingslunches
Filmmiddagen
Lezingen
BAS soos
Beeld en Geluid
Redactie BAS NU
Webmaster / PC helpdesk


Een overzicht:
-
Klik hier voor het huishoudelijk reglement voor de BAS
Klik hier voor de privacyverklaring van BAS