Achternaam:
Afhalen bij Wijkcentrum 't Fort, Bernadettestraat 4a, Bergen op Zoom
Bezorging per post (vooraf te betalen extra kosten van  € 30,-)
Laten bezorgen bij familie of een kennis in Bergen op Zoom
Voornaam:
Adres:
Voorletters:
Huisnummer:
Toevoeging:
Postcode:
Woonplaats:
Mobiel nummer:
Email:
Geboortedatum:
Waarin bent u vaardig (Klik op het hokje naar keuze)
Computerkennis:
Belasting:
Techniek / klussen:
Organisatorisch / bestuurlijk:
Contactueel / sociaal:
Helpen / steunen:
Public relations:
Hobby:
Voormalig beroep:
Eventuele extra informatie
Machtiging
Hierbij machtig ik BAS Bergen op Zoom om de jaarlijkse contributie voor mijn lidmaatschap en mijn bijdragen voor activiteiten middels automatische incasso over te maken op rekening
NL14RABO 011.95.22.330.
De machtiging kan op elk gewenst moment worden ingetrokken door een schriftelijk verzoek daartoe aan de BAS penningmeester.
Voorafgaand aan de incasso ontvangt u bericht.
E-mail invullen voor verzending:
M / V
Invullen M (man) / V (vrouw)
Bankrekeningnummer (IBAN):
Financiele zaken / administratie:
BAS draait op zijn vrijwilligers. Als er behoefte is aan een vrijwilliger met bepaalde vaardigheden dan is het fijn te weten wie we kunnen vragen.
Dus als u genegen bent om uw vereniging een handje te helpen, vul dan de vakjes hiernaast even in!
Telefoonnummer:
Het bestuur stelt het op prijs als u (indien van toepassing) uw huwelijks- datum wilt doorgeven. Het bestuur weet dan van uw bijzondere jaren.
Huwelijksdatum:
AANMELDING LIDMAATSCHAP BAS
Het clubmagazine BAS NU en “ONS”, het blad van KBO Brabant, worden in de gemeente
Bergen op Zoom thuisgebracht.
Woont u daarbuiten, kruis dan hieronder aan hoe u BAS NU en ONS wil ontvangen:
Wil uw partner ook lid worden? Stuur ons dan een tweede formulier!