Klik op de afbeelding om de editie te downloaden
EINDE
Januari 2018
Februari 2018
Klik op de afbeelding om de editie te bekijken
Maart 2018
April 2018
BAS NU is het magazine van BAS, de Bergese Actieve Senioren. BAS NU verschijnt 11 keer per jaar in
een oplage van 1500 exemplaren. Sommige speciale nummers verschijnen in een grotere oplage en
bereiken ook vele niet-leden. BAS NU wordt gevuld met teksten van de eigen leden, maar ook
inzendingen "van buiten af" zijn welkom.

Wellicht is BAS NU door zijn unieke doelgroep interressant voor u om te adverteren. We hanteren
daarvoor zeer toegankelijke tarieven. Als u geïnteresseerd bent neem dan contact op met de BAS
PR commissie via
pr@basboz.nl.
Mei 2018
Juni-juli 2018
Augustus 2018
September 2018
Oktober 2018
Klik op deze regel voor het archief, alle BASNU's van alle jaren staan hier.