BAS EIGEN HONK EN SOOS
BAS heeft een eigen honk. Dat is te vinden in het Ontmoetingscentrum Het Fort, Bernadettestraat 4, achter de Lourdeskerk.
Het Eigen Honk in lokaal 3 wordt bemand door een gastteam van BAS leden, die op dinsdag aanwezig zijn van 9.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. ’s Ochtends is inloop, eens in de maand het herstelcafé waar kapotte spulletjes gerepareerd worden of de tabletsoos, waar u terecht voor meer kennis van uw tablet computer.
Op dinsdagmiddag is er een druk bezochte SOOS middag, waar wordt gekaart, gedart, en Rummikub en andere spellen gespeeld. Indien gewenst kunt u er een beroep doen op hulp van deskundigen op allerlei (spel)terreinen.
De toegang is gratis, de prijzen voor de consumpties zijn vriendelijk te noemen.
Het Eigen Honk is goed bereikbaar per auto, fiets of deeltaxi. Er is een fietsenstalling en een parkeerterrein achter het gebouw.
In ons eigen honk vinden ook veel van de andere BAS activiteiten plaats. Vrijwel alle BAS cursussen worden er gegeven, de vergaderingen van de verschillende BAS commissies, biljarten op dinsdag en woensdagochtend, infolezingen op woensdag et cetera.
Heeft u interesse om mee te doen in ons gastteam, neem dan even contact op met Sjaak Hector, tel. 255412 of per email: hector@home.nl of met Ton van der Sluijs, tel. 237625 of per email: ton.vd.sluijs@basboz.nl
-