BAS staat voor Bergse Actieve Senioren

BAS richt zich op de actieve senior vanaf 50 jaar en stelt ontmoeten en belangenbehartiging centraal. Daartoe biedt BAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
Enkele van de activiteiten zijn:
Fietsen
Wandelen
Reizen
Zomerschool
Cursussen
Theatervoorstellingen
Belastingadvies
Film middagen
Ontmoetingslunch
BAS SOOS
Biljartclub
Leesgroepen
Belangenbehartiging
WWW.BASBOZ.NL
is de website van
KBO Bergen op Zoom
Mail: webmaster@basboz.nl
Nieuw op de website
Elke maand:
Laatste Nieuwsbrief
KBO Brabant
View My Stats
Gelieve dit email adres alléén te gebruiken voor vragen of commentaar op deze website, voor andere vragen kunt u de mail adressen gebruiken die staan op de site onder Contact
Nieuwe leden
Klik ook eens op:
Op weg naar een leeftijdsvriendelijk Bergen op Zoom