BAS staat voor Bergse Actieve Senioren

BAS richt zich op de actieve senior vanaf 50 jaar en stelt ontmoeten en belangenbehartiging centraal.
Daartoe biedt BAS een scala van mogelijkheden om u gedurende het hele jaar bij aan te sluiten.
Enkele van de activiteiten zijn:
Fietsen
Wandelen
Reizen
Zomerschool
Cursussen
Theatervoorstellingen
Belastingadvies
Film middagen
Ontmoetingslunch
BAS SOOS
Biljartclub
Leesgroepen
Belangenbehartiging

BAS heeft in Bergen op Zoom en omstreken al meer dan 1600 leden !
WWW.BASBOZ.NL
is de website van
KBO Bergen op Zoom
Mail: webmaster@basboz.nl
Als BAS lid krijg je elke maand het clubmagazine BAS NU in de bus. Boordevol nieuws over alle clubactiviteiten, met verslagen en met nuttige informatie. Elk jaar speciale uitgaven voor het cursusprogramma, de zomerschool, hetreisprogramma en het theaterseizoen. BAS NU zit al in de zesde jaargang!
View My Stats
BAS en het Coronavirus
BAS met haar vele leden heeft ook te maken met de verspreiding van het Coronavirus.
Gezien de samenstelling van onze vereniging behoren wij tot het kwetsbare deel van onze samenleving.
Het bestuur heeft zich beraden over de gevolgen voor onze vereniging, waarbij wij ons niet alléén hebben laten leiden door de risico’s, maar ook door de maatregelen van overheid en van overheidsinstanties zoals GGD - RIVM - VRMWB.

BAS wil haar leden niet onnodig blootstellen aan mogelijke gevaren.
Daarom heeft het bestuur van BAS op 12 maart besloten, ongeacht het aantal deelnemende personen, alle activiteiten tot en met 3 mei te stoppen en dus niet door te laten gaan. 
Daarmee volgt Bas het beleid van Overheid en RIVM, ook na die datum.

Het bestuur van BAS is ervan overtuigd hiermee het juiste besluit te hebben genomen, juist in het belang van de gezondheid van onze bevolking in het algemeen en in het bijzonder die van onze leden!

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van BAS.