Op weg naar een leeftijdsvriendelijk Bergen op Zoom
De vergrijzing van onze samenleving is een voortschrijdend proces waar we de komende jaren de impact van zullen ondervinden. De gemiddelde levensverwachting neemt nog steeds toe. 85 plus zijn wordt steeds normaler, maar een chronische aandoening hebben ook. Gemeente Bergen op Zoom wil samen met senioren komen tot een Leeftijdsvriendelijke gemeente waarin de positie van de ouder wordende inwoner in onze samenleving wordt versterkt, toegankelijke zorg en ondersteuning wordt geboden wanneer kwetsbaarheid de overhand neemt, en eigen regie daarin beklemtonen. De toenemende vitaliteit van ouderen betekent dat veel mensen tot op hoge leeftijd kunnen (en willen) participeren in de samenleving en zo lang mogelijk actief zijn en zelfstandig thuis blijven wonen. Zij willen aangesproken worden op hun competenties, niet op het eventuele verlies aan (fysieke of mentale) functies en de samenleving bieden wat zij te bieden hebben, namelijk kennis, zorg, levenswijsheid, aandacht, tijd, betrokkenheid. Dit kan alleen bereikt worden als we als samenleving een andere houding aannemen ten opzichte van ouder worden. Het beeld (én de vooroordelen die we daarover hebben) dient grondig gewijzigd. Want niet alleen de jeugd heeft de toekomst, ook de ‘nieuwe’ ouderen krijgen er door de hogere levensverwachting een heel stuk toekomst bij! De missie van Leeftijdsvriendelijke gemeente is dan ook: Iedereen weet zich van betekenis in Bergen op Zoom.
Hieronder, aanklikbaar, de documenten met betrekking tot de leeftijdsvriendelijkheid van de Gemeente Bergen op Zoom
Samenvatting Leeftijdsvriendelijk behoefteonderzoek 2019

Nieuwsbrief LVG mei 2019

Nieuwsbrief LVG september 2019
Nieuwsbrief LVG juni 2019
Nieuwsbrief LVG februari 2019
Nieuwsbrief LVG september 2018
Nieuwsbrief LVG februari 2018

Nieuwsbrief LVG april 2020

Nieuwsbrief LVG mei 2020

-