De Overheid zet verdere versoepelingen in het beleid door.
BAS sluit daarop aan met uitbreiding van de activiteiten.
En dat is goed nieuws!!

Ingaande 18 juni start onze Fietsclub weer op.
Bij BAS INFO-lezingen mogen wij weer meer gasten gaan ontvangen.
Het laat zich nu aanzien dat er in de echte zomermaanden steeds meer mogelijkheden komen.


LET WEL: wij vragen u dringend om alle gebruikelijk Corona-maatregelen in acht te blijven nemen:
- wij wassen én desinfecteren onze handen
- wij houden 1,5 m afstand
- zolang wij ons verplaatsen in de ruimten dragen wij een mondkapje
- niezen en hoesten doen wij in de elleboog
- we gaan langs de voorkant het gebouw binnen en verlaten het langs de achterkant
- wij houden ons te allen tijde aan de overige instructies die ons in 't Fort worden
  gegeven dan wel elders door de voor onze BAS-activiteiten verantwoordelijke vrijwilligers.

Inmiddels zijn nagenoeg al onze leden gevaccineerd en dat geeft bescherming.

Het bestuur vraagt u om de nieuwsberichten rond Corona goed te blijven volgen, want zoals bekend zijn er weer nieuwe uitbraken in het Verenigd Koninkrijk; reden waarom de Overheid enig voorbehoud blijft maken bij het aankondigen van toekomstige versoepelingen.

WIj hopen dat u zult genieten van het rijke aanbod van BAS en van een hopelijk mooie zomer 2021 ! 

Namens Bestuur BAS
Eric Reynaers
voorzitter
-
CORONA NIEUWS