-
CORONA NIEUWS
U kunt deze tekst HIER downloaden als PDF document.

VAN HET BESTUUR

 

Aan alle leden van BAS,

Aan alle vrijwilligers / organisatoren van onze BAS-activiteiten

 

Betreft: maatregelen Covid19 / Corona

 

Bergen op Zoom, 28 november 2021.

 

L.S.,

 

Helaas zien wij op dit moment alleen maar ongunstige ontwikkelingen rond de verspreiding van het  Coronavirus!

Het BAS bestuur heeft hier grote zorgen over en heeft zich in het voorbije weekeinde gebogen over de vraag: hoe verder?

 

Waar het bestuur tot heden extra maatregelen nam om een beperking van de activiteiten te voorkomen én van de aantallen leden die hieraan deelnemen, stelt het na rijp beraad nu vast, gelet op de ontwikkeling van de Coronacijfers, dat het de leden van BAS niet in risicovolle situaties wil brengen.

 

Het BAS bestuur heeft besloten:

 

Stichting Verenigde Wijkcentra (beheerder van ’t Fort) heeft BAS en andere gebruikers nog wel ruimte en faciliteiten geboden om sommige zaken wel door te laten gaan. Maar het bestuur van BAS wil geen enkel risico lopen voor zijn leden. Het bestuur had het liever anders gezien maar wij ontkomen er niet aan dit besluit nu te nemen. Dit vindt het bestuur in ieders belang!

 

Het BAS bestuur wacht de uitkomsten van nog volgende persconferenties van de Overheid af en zal dan op basis daarvan haar besluitvorming zo nodig of mogelijk bijstellen.

 

Aan alle organiserende groepen en individueel verantwoordelijke vrijwilligers vraagt het bestuur e.e.a. goed te communiceren met alle mensen waarvoor en waarmee u werkt en/of afspraken maakt (meestal reeds gemaakt heeft). Het bestuur begrijpt dat dit voor u een extra inspanning betekent.

Gaarne rekenen wij op de medewerking van u allen. Alleen samen kunnen wij het virus eronder krijgen.

Het moge u allen goed gaan en wij hopen in 2022 weer een rijk gevuld programma te mogen bieden.

 

Met vriendelijke groeten namens het BAS bestuur,

Eric Reynaers, voorzitter.

 

-